Kamera online Kobierzyce - on line, camera on-line

Obraz z "Zimowego Okna" dostępny w godzinach 7:30 - 16:00 - jak jest jasno na dworze!

Image from "Winter Windows" is available from 7:30 am - 4:00 pm - as it is clearly outside!

kamery online NieruchomościLOCALUS.PL

Goszczą tu gatunki: wróbel zwyczajny, wróbel mazurek, czyż, kos, sikora bogatka, sikora modra, rudzik, raniuszek, trznadel